Kangnam công bố kế hoạch mở chuỗi viện thẩm mỹ trên toàn quốc