“ĐIỀU DƯỠNG TẬP ĐOÀN SCI, ĐỔI MỚI – SÁNG TẠO”, CUỘC THI ẢNH CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ ĐIỀU DƯỠNG 12/5