KIÊN NHẪN – KIÊN ĐỊNH VÀ VỮNG VÀNG TIẾN BƯỚC

Cuộc hành trình “Khởi đầu mới – Tầm vóc mới” đã bắt đầu và chúng ta đang đối diện với nhiều thử thách, tuy nhiên trong đó cũng chứa đựng những cơ hội đầy hứa hẹn. Cầu vồng xuất hiện trên bầu trời Quy Nhơn tháng 8 vừa qua không chỉ đơn thuần là hiện tượng thiên nhiên mà còn là biểu tượng cho khởi đầu mới của Tập đoàn SCI.
Trong mọi sự thay đổi luôn có những giai đoạn thích nghi và thích ứng. Chúng ta đã và đang trải qua giai đoạn thích nghi với sự thay đổi trong tháng 9 và tháng 10. Đây là thời gian quan trọng để chuẩn bị – đối mặt với những thách thức, nếu kết quả bước đầu không như chúng ta mong đợi, đó là điều chúng ta đã chuẩn bị từ trước.
Nhưng sau giai đoạn thích nghi đó, sẽ là giai đoạn bắt đầu phát huy kết quả của sự thay đổi. Đây là giai đoạn khi những nỗ lực của chúng ta bắt đầu có kết quả tích cực và hiệu quả của sự đổi mới. Theo dự đoán “thời gian cụ thể cho giai đoạn này có thể kéo dài từ 2 đến 6 tháng”.
Bứt phá để thành công – Đó là giai đoạn cuối cùng, giai đoạn chúng ta sẽ bứt phá. Khi đó tất cả các yếu tố hội tụ để tạo nên những bước ngoặt quan trọng. Sau những giai đoạn thích nghi chúng ta sẽ có cơ hội để vượt qua giới hạn và đạt được những thành công đáng kể.
“Cầu vồng chỉ xuất hiện sau cơn mưa” và chúng ta – những con Người SCI cũng cần kiên nhẫn, kiên định và vững vàng tiến bước trong hành trình này. Thích nghi với sự thay đổi, học hỏi và phát triển, duy trì tinh thần chia sẻ và đoàn kết. Hãy cùng nhau tạo nên một bức tranh cầu vồng rực rỡ vì tương lai của Tập đoàn SCI. Kiên định trong mục tiêu và không ngừng tiến bước về phía trước” – trích đoạn lời chia sẻ của Anh Nguyễn Bá Uý – Phó TGĐ Tập đoàn SCI khi được hỏi về những thách thức của SCI khi bước đầu có những bước chuyển mình ở giai đoạn Khởi đầu mới – Tầm vóc mới.