CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NỘI BỘ DÀNH CHO CBNV TẬP ĐOÀN SCI “SALES MASTERY – TRỞ THÀNH NGƯỜI BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP”

Kết thúc 6 ngày với chương trình đào tạo nội bộ lớn nhất dành riêng cho CBNV 2 miền Nam – Bắc của Tập đoàn SCI cùng với giảng viên Donnie Ng. Tuấn Anh – Top 11 Global ActionCOACH tháng 2/2021. Qua chương trình, hàng trăm CBNV Tập đoàn đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức để trở thành SALES MASTERY – NGƯỜI BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP 

Giảng viên Donnie Ng. Tuấn Anh – Top 11 Global ActionCOACH tháng 2/2021

Một cuộc giao dịch trị giá “500.000đ”

Phó Tổng Giám Đốc – Anh Nguyễn Bá Úy chia sẻ sau buổi học đầu tiên

Học viên hào hứng tham gia khóa học 

Sau khi kết thúc khóa học, các phòng ban, thương hiệu, khối chuyên môn đã bắt tay vào áp dụng kiến thức để hoàn thiện chính bản thân mình cũng như trở thành NGƯỜI BÁN HÀNG CHUYÊN NGHIỆP