sci-ho-tro-dich-benh-covid-19-3

SCI đã khẩn trương viết lên bức tâm thư kêu gọi quyên góp "Ủng hộ viện trợ tuyến đầu chống dịch Covid-19" từ BCH Công đoàn Tập đoàn SCI