aci-ho-tro-dich-benh-covid-19-1

Khi biết đoàn SCI đến đây với mục đích thiện nguyện, chúng tôi nhận được sự ủng hộ nhiệt và tạo điều kiện từ các chốt trực