Đại diện Kangnam cho biết sẽ tài trợ 10 tỷ đồng gói thẩm mỹ tại 11 địa phương đặt cơ sở mới. Cách thức đăng ký sẽ được thông báo cụ thể trên Fanpage, website.