THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ CHO CBNV NHÂN NGÀY TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2023

I. LỊCH NGHỈ LỄ:
1. Lịch nghỉ:
– Đối với CBNV Khối Vận hành (không bao gồm nhân sự Tạp vụ, Lái xe), Khối Tài chính Kế toán (không bao gồm đội ngũ Thu ngân), Khối Hành chính Nhân sự, Khối Sales & Marketing (không bao gồm nhân viên Sales), Ban Kiểm soát nội bô & Pháp chế, CBNV theo chế độ nghỉ cố định ngày chủ nhật: 02 ngày, Chủ nhật ngày 01/01/2023 và nghỉ bù Thứ hai ngày 02/01/2023.
– Đối với CBNV Khối Kinh doanh dịch vụ không bao gồm các vị trí văn phòng thuộc cấp Thương hiệu, các vị trí Tạp vụ, Lái xe thuộc khối Vận hành, Các vị trí Thu ngân thuộc khối TCKT, Nhân viên Sales và CSKH của Khối Sales & Marketing và Thương hiệu Đông Á: 01 ngày chủ nhật ngày 01/01/2023.
Lưu ý: Các GĐ Khối/GĐ Thương hiệu căn cứ vào nhu cầu hoạt động để bố trí cho nhân viên nghỉ lễ theo quy định với mục tiêu là đảm bảo hoạt động ổn định của cơ sở/chi nhánh.
2. Lịch trực:
– Các Quản lý đơn vị gửi danh sách CBNV thuộc cơ sở làm việc trong các ngày Lễ về phòng HCNS trước ngày 26/12/2022.
II. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN:
– Khối HCNS lập danh sách CBNV theo định mức thưởng trên và trình Ban Tổng Giám đốc Công ty phê duyệt.
– Kế toán/Thu ngân tại mỗi Đơn vị/Chi nhánh/Cơ sở tiến hành phát thưởng cho CBNV sau khi nhận được danh sách thưởng đã được phê duyệt.
III. CÁC CÔNG VIỆC CẦN LƯU Ý TRƯỚC VÀ TRONG KỲ NGHỈ LỄ:
– Giám đốc, Quản lý các cơ sở chỉ đạo CBNV tại đơn vị của mình đảm bảo an ninh, bảo vệ, phòng chống cháy nổ trong những ngày nghỉ lễ.
– CBNV trước khi nghỉ lễ dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc, rút ổ cắm điện, niêm phong tủ, bàn làm việc.
Các Quản lý Cơ sở phổ biến nội dung thông báo đến toàn thể CBNV trực thuộc biết và phối hợp thực hiện.
Trân trọng!