PHÓ PHÒNG MARKETING

PHÓ PHÒNG MARKETING

MÔ TẢ CÔNG VIỆC Tổ chức thực hiện theo các chương trình kế hoạch marketing, kế hoạch quảng cáo, chương trình khuyến mãi. Theo dõi việc thực hiện và báo…
Nguyễn Thị Hương - 18/01/2024
KẾ TOÁN TỔNG HỢP

KẾ TOÁN TỔNG HỢP

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Kiểm soát chi phí, giá vốn, tài sản, hàng hóa, công nợ phải thu/phải trả của thương hiệu theo phân công – Báo cáo tài…
Nguyễn Thị Hương - 18/01/2024
NHÂN VIÊN KINH DOANH BỆNH VIỆN

NHÂN VIÊN KINH DOANH BỆNH VIỆN

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Xây dựng kế hoạch làm việc hàng tháng của cá nhân; – Phát triển thị trường: + Trực tiếp tìm kiếm, làm việc với các…
Nguyễn Thị Hương - 18/01/2024
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH MẢNG Y TẾ

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH MẢNG Y TẾ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham mưu xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch quý, kế hoạch hàng tháng về công tác Kinh doanh của Bệnh viện; – Tham mưu…
Nguyễn Thị Hương - 18/01/2024
NHÂN VIÊN TRADE MARKETING CHI NHÁNH

NHÂN VIÊN TRADE MARKETING CHI NHÁNH

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Triển khai các hoạt động MKT tại cơ sở chi nhánh từ kế hoạch thương hiệu tổng. – Đảm bảo nhận diện Offline tại cơ…
Nguyễn Thị Hương - 03/01/2024
TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH NHA KHOA

TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH NHA KHOA

MÔ TẢ CÔNG VIỆC – Tham mưu xây dựng kế hoạch năm, kế hoạch quý, kế hoạch hàng tháng về công tác Kinh doanh của Thương hiệu; – Tham mưu…
Nguyễn Thị Hương - 21/12/2023