Cơ hội nghề nghiệp

Chào đón

Xác định được tầm quan trọng của nhân lực đối với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, Tập đoàn SCI nồng nhiệt chào đón những ứng viên tiềm năng, luôn hăng say làm việc bằng chính trí tuệ, tài năng và phẩm chất đạo đức của mình.

Danh sách công việc

Vị trí tuyển dụng Nơi làm việc Số lượng ngày hết hạn
TẠP VỤ BỆNH VIỆN Hà Nội  02 30/05/2019
CHUYÊN VIÊN THIẾT KẾ Hà Nội 02 30/05/2019
LỄ TÂN TƯ VẤN – LÀM VIỆC TẠI KIM MÃ Hà Nội 04 30/05/2019
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG [HÀ NỘI] Hà Nội  10 30/05/2019
NHÂN VIÊN CODE (LẬP TRÌNH WEBSITE) Hà Nội 01 30/05/2019
CHUYÊN VIÊN COPYWRITER – HÀ NỘI Hà Nội  05 30/05/2019
CHUYÊN VIÊN SEO – LÀM VIỆC TẠI HÀ NỘI Hà Nội 02 30/05/2019
NHÂN VIÊN KINH DOANH MẢNG Y TẾ Hà Nội 02 30/05/2019
CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN TUYỂN SINH Hà Nội 02 30/05/2019
TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC CHI NHÁNH Hà Nội 02 30/05/2019