Kế Toán Tổng Hợp

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

1. Kiểm soát chi phí, giá vốn, tài sản, hàng hóa, công nợ phải thu/phải trả của thương hiệu theo phân công.
2. Báo cáo tài chính nội bộ hàng tháng gửi Kế toán trưởng, Giám đốc Thương hiệu sau 07 ngày kết thúc quý.
3. Chốt số dư tài khoản phát sinh chính xác đúng quy định.
4. Tự chịu trách nhiệm về các số liệu báo cáo được đưa ra.
5. Kiểm soát vật tư, sản phẩm của Thương hiệu theo định mức đã quy định. Yêu cầu các cơ sở giải trình chênh lệch vật tư trong tháng (nếu có).
6. Theo dõi chi phí sản xuất, tiêu hao nguyên vật liệu;
7. Phối hợp với kế toán kho, tài sản đôn đốc, tập hợp làm báo cáo tồn kho định kỳ, cuối tháng, chênh lệch kiểm kê của các kho hàng hóa, vật tư, tài sản.
8. Theo dõi và quản lý công nợ khách hàng của Thương hiệu; đề xuất và xử lý những trường hợp công nợ phải thu khó đòi.
9. Lập bảng tiêu hao và tính giá thành dịch vụ.
10. Kiểm tra các nghiệp vụ nhập, xuất kho nguyên vật liệu, CCDC, TSCĐ, thành phẩm.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Nam / Nữ, từ 28 – 40 tuổi.
– Tốt nghiệp Cao đẳng tài chính, kế toán trở lên
– Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm vị trí kế toán tổng hợp
– Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Word, Excel, phần mềm kế toán.
– Trung thực, chăm chỉ, chịu được áp lực công việc cao.
– Ưu tiên ứng viên làm cho các công ty y – dược

THÔNG TIN KHÁC

  • Bằng cấp: Đại học
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Lương: 10 Tr – 15 Tr VND