THẠC SĨ – BÁC SĨ PTTM PHẠM TIẾN MẠNH CHIA SẺ BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI “HỘI NGHỊ KHOA HỌC PHẪU THUẬT SỌ MẶT, TẠO HÌNH VÀ THẨM MỸ”

THẠC SĨ – BÁC SĨ PTTM PHẠM TIẾN MẠNH CHIA SẺ BÁO CÁO KHOA HỌC TẠI “HỘI NGHỊ KHOA HỌC PHẪU THUẬT SỌ MẶT, TẠO HÌNH VÀ THẨM MỸ”

Ngày 23-24/09/2022, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tổ chức “Hội nghị Khoa học Phẫu thuật sọ mặt, tạo hình và thẩm mỹ”. Đây là hội nghị khoa học tập trung các Chuyên gia, Bác sĩ chuyên ngành thẩm mỹ, tạo hình từ các Bệnh viện với các báo cáo chuyên sâu về sọ mặt và tạo hình thẩm mỹ.

Đồng thời những xu hướng phẫu thuật sọ mặt và tạo hình thẩm mỹ cũng được cập nhật tại Hội nghị. Tại hội nghị Thạc sĩ, Bác sĩ PTTM Phạm Tiến Mạnh đại diện BVTM Kangnam Hà Nội chia sẻ bài báo cáo “Chỉnh sửa biến dạng khe hở môi, mũi bằng phẫu thuật tạo hình mũi sụn sườn tại BVTM Kangnam”. Trong bài báo cáo, Bác sĩ Mạnh chia sẻ “Biến dạng mũi môi trong bệnh lý khe hở môi là bệnh lý thường gặp tại Việt Nam với nhiều biến dạng mũi môi phức tạp, khó chỉnh sửa và là thách thức lớn đối với phẫu thuật viên. Bởi vậy, tại BVTM Kangnam chỉnh sửa biến dạng khe hở môi, mũi bằng phẫu thuật tạo hình mũi sụn sườn đã được tiến hành với nhiều kỹ thuật mới”. Tại BVTM Kangnam sau một thời gian theo dõi khách hàng điều trị, BS Phạm Tiến Mạnh đưa ra nhận định“Có sự cải thiện đáng kể về kết quả thẩm mỹ (>92% bệnh nhân hài lòng) ở cả 2 nhóm bệnh nhân khi chỉnh sửa biến dạng mũi môi bằng sụn sườn”.