TRƯỞNG BỘ PHẬN ĐÀO TẠO

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

I. Xây dựng và phát triển hệ thống quản trị đào tạo.

– Hoàn thiện hệ thống quy trình, quy chế, biểu mẫu đào tạo.

– Khảo sát và phân tích nhu cầu đào tạo định kỳ.

– Xây dựng quy trình đánh giá trước, trong và sau đào tạo

– Phối hợp với các Đơn vị xây dựng khung năng lực của Tập đoàn và xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn năng lực.

– Xây dựng kế hoạch kế nhiệm và theo dõi triển khai kế hoạch đào tạo phát triển nhân sự kế cận

– Phát triển đội ngũ Giảng viên nội bộ hiệu quả.

– Xây dựng văn hóa học tập và chia sẻ trong Tập đoàN

II. Lập kế hoạch và triển khai đào tạo

– Rà soát và cải tiến chương trình đào tạo hội nhập định kỳ cho thu hút và phù hợp với định hướng từng thời kỳ và trực tiếp đào tạo nội dung này.

– Thiết kế chương trình đào tạo văn hóa doanh nghiệp và trực tiếp phụ trách đào tạo.

– Thiết kế các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc cơ bản cho CBNV Tập đoàn và trực tiếp giảng dạy.

– Thành lập và là thành viên chính của Hội đồng thẩm định nội dung đào tạo bao gồm cả nội dung đào tạo chuyên môn.

– Xây dựng kế hoạch đào tạo năm của Tập đoàn và chịu trách nhiệm triển khai.

– Đánh giá hiệu quả đào tao, đề xuất các phương án gia tang hiệu quả đào tạo tại các Đơn vị.

– Phối hợp cùng các TH/Khối thiết lập các chỉ tiêu đào tạo va đánh giá tiến độ thực hiện từng thời kỳ.

– Lập ngân sách đào tạo hang năm và chịu trách nhiệm kiểm soát ngân sách đào tạo

– Chọn lựa và đề xuất các đối tác hợp tác đào tạo cho các khóa đào tạo thuê ngoài.

– Quản lý và chịu trách nhiệm hiệu quả, chất lượng chương trình đào tạo các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài.

– Kiểm soát và theo dõi dữ liệu nhân sự được cử đi đào tạo, hội thảo trong Tập đoàn.

– Quản lý và theo dõi các cam kết đào tạo theo quy định.

– Phát triển và hệ thống hóa cơ sở tri thức của Tập đoàn.

– Quản lý phần mềm học tập và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng phần mềm.

– Lên kế hoạch phát triển hệ thống e –learning.

– Báo cáo kết quả đào tạo , kế hoạch đào tạo và các báo cáo khác liên quan theo quy định và yêu cầu.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành đào tạo, Quản trị nhân sự hoặc các chuyên ngành liên quan.

– Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Đào tạo, ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm Quản lý trong các môi trường có ít nhất 500 nhân sự.

– Có kinh nghiệm xây dựng hệ thống Đào tạo chuyên nghiệp

– Kỹ năng giảng dạy, huấn luyện và thuyết trình tốt; Hiểu về quy trình và hệ thống nhân sự

– Có trách nhiệm cao, nhiệt huyết; Thái độ tích cực và định hướng kết quả.

THÔNG TIN KHÁC

  • Bằng cấp: Cao đẳng
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Lương: Cạnh tranh