TRỢ LÝ KHỐI HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

I. Công tác tham mưu:

– Thực hiên các kế hoạch, chiến lược, do GĐ Nhân sự chỉ đạo.

– Đề xuất các kế hoạch hành chính nhân sự cho GĐ Nhân sự duyệt.

– Tham mưu cho GĐ Nhân sự về những chương trình và hoạt động của phòng HCNS.

– Quản lý hoạt động của phòng HCNS

II. Công tác chuyên môn:

– Lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực định kỳ năm, quý, tháng;- – Xây dựng, triển khai & áp dụng các quy chế/quy trình liên quan đến hoạt động của P. HCNS (quy chế/quy trình tuyển dụng, lương thưởng, chế độ chính sách, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, mua sắm tài sản trang thiết bị…);

– Xây dựng, triển khai hệ thống lương BSC – KPI & giám sát hệ thống đánh giá năng lực nhân viên;

– Triển khai, giám sát hệ thống xây dựng văn hoá doanh nghiệp;

– Tổng hợp, rà soát & lưu trữ các quy chế/quy trình hoạt động của Công ty;

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Tốt nghiệp Đại học hoặc tương đương trở lên chuyên ngành Quản trị nhân sự/ Kinh tế/ Ngoại thương/ Luật…
– Ưu tiên ứng viên có ít nhất 03 năm kinh nghiệm vị trí tương đương, trưởng phòng HCNS; Nữ tuổi từ 35 – 45, ngoại hình ưa nhìn
– Kiến thức chuyên môn: Có khả năng xây dựng và triển khai thực hiện hệ thống lương BSC- KPI.
–  Có thế mạnh về tuyển dụng.
–  Có khả năng chịu áp lực công việc cao, linh hoạt trong việc kết nối phòng ban, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến người lao động trong doanh nghiệp.

THÔNG TIN KHÁC

  • Bằng cấp: Cao đẳng
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Lương: 25 Tr – 35 Tr VND