CHUYÊN VIÊN PHÂN TÍCH SỐ LIỆU

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

– Tập hợp báo cáo từ các cơ sở nhằm triển khai công việc chuyên môn;

– Kiểm tra, đối soát báo cáo, phân nguồn khác hàng khách hàng thành công; số liệu báo cáo doanh số theo nguồn/dịch vụ của thương hiệu theo yêu cầu của Trưởng phòng, Ban TGĐ;

– Phân tích số liệu hiệu quả hoạt động kinh doanh/Số lượng KH đến cửa thành công theo định kỳ tuần/tháng/quý/năm;

– Đảm bảo số liệu dịch vụ khớp đúng với dịch vụ thực hiện được ghi nhận trên hệ thống;

– Lập báo cáo gửi Trưởng phòng, Giám đốc cơ sở về kết quả kiểm tra đối chiếu số liệu dịch vụ hàng tháng của cơ sở được giao phụ trách ;

– Nghiên cứu, đề xuất, xây dựng các biện pháp đối chiếu, kiểm tra điểm dịch vụ chính xác, phù hợp với yêu cầu thực tế công việc được giao từng giai đoạn;

– Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu của Trưởng phòng.

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

– Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế/tài chính ngân hàng/kế toán/ kiểm toán/Quản trị kinh doanh
– Từ 1 năm kinh nghiệm; Có kỹ năng thống kê, phân tích tốt.
– Giao tiếp, truyền đạt, sắp xếp, phân tích số liệu
– Khả năng làm việc nhóm tốt, tác phong chuyên nghiệp

THÔNG TIN KHÁC

  • Bằng cấp: Cao đẳng
  • Độ tuổi: Không giới hạn tuổi
  • Lương: 12 Tr – 15 Tr VND