Chuyên Viên Content Marketing

Mô tả công việc

– Xây dựng và phát triển local dịch vụ cho thương hiệu: Lên ý tưởng, quản trị, phát triển dịch vụ nha khoa – thẩm mỹ.

– Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh,thiết kế hình ảnh) trên Fanpage, Website.

– Phối hợp với Marketing team để lên kế hoạch content chi tiết cho Fanpage của thương hiệu.

– Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông như bài viết, idea video / hình ảnh, đưa yêu cầu cho Thiết kế để triển khai các chương trình Marketing

– Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận.

Yêu cầu ứng viên

– Ưu tiên ứng viên Nữ; độ tuổi từ 23-30; Tốt nghiệp chuyên ngành MKT, truyền thông…

– Ưu tiên ứng viên có Kinh nghiệm từ phụ trách brand, Content MKT hoặc các đơn vị agency, ứng viên có kinh nghiệm quản trị dịch vụ mảng thẩm mỹ…

– Có kiến thức về hoạt động sales MKT và Branding; Kỹ năng lên kế hoạch và tư duy chiến lược.

Quyền lợi

– Ưu tiên ứng viên Nữ; độ tuổi từ 23-30; Tốt nghiệp chuyên ngành MKT, truyền thông…

– Ưu tiên ứng viên có Kinh nghiệm từ phụ trách brand, Content MKT hoặc các đơn vị agency, ứng viên có kinh nghiệm quản trị dịch vụ mảng thẩm mỹ…

– Có kiến thức về hoạt động sales MKT và Branding; Kỹ năng lên kế hoạch và tư duy chiến lược.