TGĐ Tập đoàn SCI chúc mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam-min