SCI VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ DÀNH CHO CBNV TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO

SCI VÀ CHÍNH SÁCH ĐÃI NGỘ DÀNH CHO CBNV TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO

Là một công ty với nguồn nhân lực trẻ và đầy nhiệt huyết, SCI luôn chú trọng đầu tư và tạo điều kiện tốt nhất để nhân viên có đời sống khỏe mạnh với những chính sách đãi ngộ vô cùng hấp dẫn. Trở thành thành viên của SCI, bạn sẽ được tham gia vào cậu lạc bộ Yoga, câu lạc bộ bóng đá,… với sự hỗ trợ “khổng lồ” về chi phí và tối đa về điều kiện vật chất.