Tư vấn giải pháp thương hiệu

Công ty TNHH tư vấn giải pháp thương hiệu VietBrand thuộc tập đoàn SCI là một trong những một trong những công ty hàng đầu trong việc cung cấp các giải pháp nhận diện thương hiệu một cách toàn diện và chuyên sâu thông qua việc tư vấn, hoạch định chiến lược tư vấn, truyền thông Marketing online.

– Về lịch sử phát triển: Công ty TNHH tư vấn giải pháp thương hiệu VietBrand hình thành từ ngày 15/9/2012 và đặt trụ sở chính tại 75, Bà Triệu, phường Nguyễn Du, Hai Bà Trưng.

– Về quy mô:  VietBrand ban đầu hình thành chỉ có 3 thành viên nhưng đến năm 2016 đã phát triển trên 100 người với sự phân hóa chuyên môn rõ rệt và không ngừng lớn mạnh của nhiều bộ phận như Account Executive, thiết kế, facebook, diễn đàn, seo, adword, contents…

22

VietBrand cung cấp giải pháp thương hiệu toàn diện

– Về lĩnh vực hoạt động: VietBrand dựa trên những nghiên cứu sâu sắc về thị trường, lĩnh vực hoạt động cũng như đặc thù doanh nghiệp để cung cấp tổng thể các giải pháp liên quan đến truyền thông, marketing, tư vấn giải pháp thương hiệu, cụ thể bao gồm các gói:

+ Marketing online (quản trị, pr online, forum seeding, email marketing, facebook, content, Dịch vụ SEO, Giải pháp Google Adword…

+ Xây dựng Bộ nhận dạng thương hiệu tổng thể: Thiết kế Logo, biểu trưng, slogan, biển hiệu, các ấn phẩm liên quan đến thương hiệu…

+ Xây dựng đề án Chiến lược phát triển thương hiệu doanh nghiệp (tư vấn đánh giá thương hiêu, tư vấn ra mắt thương hiệu mới, tư vấn tái định vị thương hiệu…

– Về thành tựu: Nhờ việc cung cấp các giải pháp thực tế và mang lại hiệu quả cao, tới nay Vietbrand đã và đang là công ty truyền thông hàng đầu, giúp nhiều đơn vị, doanh nghiệp đứng vững trên thị trường.

– Về tầm nhìn:  Trong tương lai, Vietband tiếp tục đào tạo và phát triển đội ngũ nhân viên – coi đây là thế mạnh chính mang tới sự khác biệt và sáng tạo trong từng dịch vụ, sản phẩm cũng như thúc đẩy các tiềm năng khác, phấn đấu trở thành công ty truyền thông hàng đầu cả nước, góp phần mang lại hiệu quả kinh tế cao cho mọi doanh nghiệp.