Chi tiết

Cuộc thi Sáng tác Slogan các Phòng/Ban/Cơ sở/Thương hiệu Tập đoàn SCI

I, MỤC ĐÍCH – Ý NGHĨA

Tổ chức cuộc thi sáng tác Slogan các Phòng/Ban/Cơ sở/Thương hiệu Tập đoàn SCI với mục đích đẩy mạnh việc truyền thông chiến lược phát triển của Tập đoàn SCI trong năm 2019: “Nâng cao chất lượng Dịch vụ; Nâng cao chất lượng Phục vụ”

Tăng cường hiểu biết của CBNV đang làm việc xây dựng slogan hoạt động trong năm 2019.

Xây dựng văn hóa nội bộ Tập đoàn SCI

II, THỜI GIAN – HÌNH THỨC

1, Thời gian

– Thời gian nhận bài dự thi 10/4/2019 – 10/5/2019

– Thời gian chấm bài dự thi: 11-15/5/2019. Đại diện mỗi Phòng/Ban/Cơ sở/Thương hiệu có bài dự thi sẽ thuyết trình về slogan trước Ban Giám khảo.

– Thời gian thuyết trình cho mỗi bài dự thi tối đa 05 phút (sau khi đã chọn được thời gian chấm thi, BTC sẽ gửi email về cho từng thí sinh tham dự cuộc thi)

2, Đối tượng tự thi: Phòng/Ban/Cơ sở/Thương hiệu Tập đoàn SCI toàn quốc

3, Hình thức

– CBNV gửi Slogan dự thi về địa chỉ email: bantinnoibotapdoansci@scigroup.com.vn

– Tiêu đề email: [Slogan]  Tên CBNV – Phòng/Ban/Cơ sở/Thương hiệu

III, NỘI DUNG

1, Quy định đối với slogan

– Thể hiện được sự thống nhất với công việc hiện tại đang thực hiện tại Phòng/Ban/Cơ sở/Thương hiệu đang làm việc

– Gắn liền với chiến lược phát triển của Tập đoàn SCI trong năm 2019 “Nâng cao chất lượng Dịch vụ – Nâng cao chất lượng Phục vụ”

– Slogan không sao chép, đạo nhái từ các thương hiệu khác trên thị trường.

– BTC được toàn quyền sử dụng slogan trong trường hợp slogan được duyệt.

– Mỗi Phòng/Ban/Cơ sở/Thương hiệu dự thi tối đa không quá 3 slogan.

– CBNV thuyết trình về slogan trước Ban Giám khảo.

2, Gợi ý khi viết slogan

– Phải dễ nhớ và gây chú ý: không nên dài quá 8 chữ, dễ đọc, đọc có nhịp điệu, vần càng tốt.

– Thể hiện phương trâm hoat động, công việc của từng Phòng/Ban/Cơ sở/Thương hiệu

– Thể hiện chiến lược phát triển “Nâng cao chất lượng Dịch vụ – Nâng cao chất lượng Phục vụ”

– Gợi cảm hứng làm việc

Tiêu chí chấm điểm và Cơ cấu giải thưởng cuộc thi

3, Giải thưởng (Cơ cấu giải thưởng áp dụng cho từng miền như nhau)

– 1 giải Nhất: gồm giấy chứng nhận giải thưởng, trị giá giải thưởng 3.000.000đ

– 1 giải Nhì: gồm giấy chứng nhận giải thưởng, trị giá giải thưởng 2.000.000đ

– 3 giải Ba: gồm giấy chứng nhận giải thưởng, trị giá giải thưởng 1.000.000đ