Chi tiết

Cuộc thi ảnh Xuân SCI

Năm 2018 sắp qua,  2019 đang tới. Một năm làm việc của CBNV Tập đoàn SCI  với bao khó khăn,  thử thách sẽ để lại phía sau. Những nụ cười – niềm vui,  thành công đang tới với các thành viên trong Ngôi nhà SCI.

1. Đối tượng dự thi: Toàn thể CBNV Tập đoàn SCI.

2. Thời gian nhận bài: từ 10/12/2018 – 08/01/2019.
– Thời gian công bố & trao giải:
+ Tại Tp. Hồ Chí Minh: ngày 16/01/2019.
+ Tại Hà Nội: ngày 24/01/2019.

3. Cách thức tham dự
– Gửi ảnh dự thi về địa chỉ email: thunk1@scigroup.com.vn

4. Nội dung ảnh dự thi
– Ảnh dự thi làm nổi bật hoạt động sáng tạo, hài hước, khắc họa: con người, văn hóa, dấu ấn Xuân SCI trên khắp mọi miền Tổ quốc.
– Ảnh dự thi kèm lời tựa: chia sẻ ngắn gọn về bức ảnh, không quá 100 chữ.
– Cá nhân dự thi phải điền đầy đủ thông tin vào email, bao gồm: họ và tên, bộ phận , thương hiệu, số điện thoại. Cá nhân & Tập thể có thể gửi tối đa 05 ảnh.
– Tập thể dự thi: ghi rõ thông tin vào email: bài dự thi tập thể, người đại diện tập thể, thương hiệu, khu vực (miền Nam – miền Bắc)…
– Ảnh dự thi phải là tác phẩm của Cá nhân & Tập thể đăng ký dự thi không bị tranh chấp tác quyền.
– Ảnh dự thi có thể là ảnh đơn, ảnh phóng sự. Ưu tiên các ảnh phản ánh cuộc sống, môi trường làm việc của CBNV SCI tại các Văn phòng, Chi nhánh.

5. Giá trị giải thưởng
– Tổng giá trị giải thưởng cá nhân, tập thể: 15.000.000đ
– Bằng chứng nhận & Tiền mặt.
– Thí sinh đoạt giải nhận ảnh dự thi do BTC trao tặng.

6. Cách thức chấm điểm
– Theo tiêu chí chấm điểm của BTC đưa ra.
– BGK toàn quyền quyết định tác phẩm đạt giải.