Thương Hiệu SCI

Nhân viên Quản trị mạng (Miền Nam)

Nhân viên Quản trị mạng (Miền Nam)

19-10-17

1. Mô tả công việc – Quản lí CNTT tổng hợp chính sách kiểm soát. – Thiết kế mạng/ máy chủ xây dựng dựa trên chính sách kiểm soát – Hỗ trợ cài đặt thiết bị mạng ( giám sát nhà cung cấp cáp) – Mạng lưới quản lý mạng LAN riêng Bridgestone – Quản […]

Xem tiếp
Chuyên viên lập trình phát triển hệ thống MS ERP và CRM

Chuyên viên lập trình phát triển hệ thống MS ERP và CRM

19-10-17

1. Mô tả công việc – Triển khai các phần hành hệ thống ERP: Warehouse, Product & Services, Human Resources, Purchase, Sales & Marketing, Financial management, Administration, Customer services và phát triển các báo cáo cho hệ thống Microsoft Dynamics NAV 2015 & 2016, Microsoft Dynamics CRM 2015 & 2016. – Phát triển giải pháp […]

Xem tiếp
Chuyên viên Thanh tra

Chuyên viên Thanh tra

19-10-17

1. Mô tả công việc – Thực hiện kiểm tra, kiểm soát công tác làm việc, hoạt động của các phòng ban theo đúng chỉ đạo của Trưởng, Phó ban thanh tra. – Tham mưu cho Trưởng ban thanh tra và Phó ban thanh tra về tác phong, ý thức làm việc của các phòng […]

Xem tiếp
Ké toán tổng hợp (Miền Nam)

Ké toán tổng hợp (Miền Nam)

19-10-17

1. Mô tả công việc – Lên báo cáo doanh thu, chi phí, giá vốn, cân đối phát sinh công nợ phải thu – phải trả – Lên báo cáo tài chính nội bộ, thuế, hạch toán lỗ, lãi và báo cáo. – Kiểm soát nhập xuất tồn kho NVL, thành phẩm. – Nộp chứng […]

Xem tiếp